Waarom moet je Zonne-energie overwegen

Je moet zonne-energie zeker overwegen, in dit artikel bespreken we de vele voordelen van Zonne-energie

Er zijn veel voordelen van zonne-energie die het vermelden waard zijn. In geen bepaalde volgorde (nou ja, misschien gewoon de volgorde waarin ze in gedachten komen), hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

Zonne-energie helpt om de opwarming van de aarde te vertragen/stoppen

De opwarming van de aarde bedreigt het voortbestaan van de menselijke samenleving, maar ook het voortbestaan van talloze soorten. Gelukkig hebben decennia (of zelfs eeuwen) onderzoek geleid tot efficiënte zonnepaneelsystemen die elektriciteit opwekken zonder de opwarming van de aarde te veroorzaken. Zonne-energie is nu duidelijk een van de belangrijkste oplossingen voor de opwarming van de aarde.

Zonne-energie creëert werkgelegenheid

Als energiebron is zonne-energie een werkgelegenheid scheppende krachtcentrale. Geld geïnvesteerd in zonne-energie creëert twee tot drie keer meer banen dan geld geïnvesteerd in steenkool of aardgas. Kijk maar eens naar https://flexmaat.nl. Daar kan je al een heleboel beschikbare banen zien.

Zonne-energie bespaart u geld

Het plaatsen van zonnepanelen op uw dak zal u waarschijnlijk tienduizenden euro’s besparen. De gemiddelde besparing van 20 jaar voor Nederlanders die in 2011 op zonne-energie zijn overgegaan, zou iets meer dan 20.000 euro bedragen. In de dichtbevolkte staten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam bedroegen de verwachte besparingen meer dan 30.000 euro. In het zonnige maar dure paradijs dat bekend staat als Hawaï, waren de verwachte besparingen bijna 65.000 euro!

Naast zonnepanelen, is het vermeldenswaard dat zonne-energie kan eigenlijk bespaart u geld in ongeveer een dozijn andere manieren ook – met een goede planning en het huishouden ontwerp keuzes.

Zonne-energie bespaart de samenleving miljarden of triljoenen euro’s

Zelfs lang voordat het bestaan van de samenleving zelf wordt bedreigd door de opwarming van de aarde, zal de opwarming van de aarde de samenleving naar verwachting de komende decennia al triljoenen euro’s kosten als ze niet wordt tegengehouden. Dus zelfs als we de zeer lange termijn dreiging van maatschappelijke zelfmoord negeren, zal de strijd tegen de opwarming van de aarde met zonne-energie de samenleving waarschijnlijk miljarden of zelfs triljoenen euro’s besparen.

Top 4 Zonne-energievoordelen:

1. Het is een hernieuwbare energiebron

De energie uit fossiele brandstoffen en steenkool zal onvermijdelijk uitgeput raken. Dit komt omdat deze energiebronnen niet hernieuwbaar zijn en het gebruik ervan dus recht evenredig is met hun afname van de aardkorst. Toch betekent de altijd bestaande aanwezigheid van de zon bij zonne-energie dat er een constante bron van zonne-energie is die niet kan worden uitgeput.

2. Zeer duurzaam en gemakkelijk te onderhouden

Zonnestelsels zijn gemakkelijk te onderhouden in vergelijking met andere energiebronnen. Zodra de installatie is voltooid, is het enige werk dat aan de zonnepanelen wordt gedaan, het regelmatig reinigen van de panelen om stofdeeltjes te verwijderen als een manier om de gevoeligheid voor de zon te verhogen.

Verder gaat het zonnestelsel meer dan 20 jaar mee zonder dat het systeem ingrijpend moet worden gereviseerd. Dit maakt het op lange termijn goedkoop in vergelijking met netstroom in termen van onderhoudskosten.

3. Het zorgt voor werkgelegenheid

De zonne-energiesector heeft meer mensen in dienst kunnen nemen dan andere energiebronnen die tot nu toe de voorkeur genoten, zoals steenkool of fossiele brandstoffen. Om het zonnestelsel te laten werken, moet het worden geïnstalleerd. Dit vertaalt zich in werkgelegenheid voor degenen die de zonnepanelen in woningen en kantoorgebouwen installeren. Het is dan ook een pluspunt voor ondernemers en woningen, aangezien zij iedere keer dat zij een bedrijf inschakelen voor de installatie van een zonne-energiesysteem, voor werkgelegenheid zorgen.

4. Benutting van ongebruikte grond

Zonne-energie kan op elke plaats op de aardbol worden opgewekt, mits er voldoende zonlicht is. Meer nog, er zijn miljoenen hectaren grond die geen enkele economische waarde hebben in termen van landbouw of veeteelt. Zulke gronden kunnen worden gebruikt om zonne-energieparken op te zetten.

Dit zijn gronden die uitsluitend zijn ingericht om zonnepanelen te installeren voor de grootschalige productie van zonne-energie. Het is al eerder gedaan in Groot-Brittannië, waar er een boerderij van 45 hectare is die in staat is om meer dan 2.500 huizen van stroom te voorzien. Dit betekent dat land dat anders niet kan worden teruggewonnen door de landbouw, zoals woestijnen met veel zonlicht, kan worden gebruikt om zonne-energie te benutten.

Kijk voor meer informatie en open Vacatures Zonmaat bij de site van Werken bij zonmaat.